Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mária Terézia és II.JÓzsef Intézkedései

2010.01.23

Mária Terézia és II. József Intézkedései/Rendeletei

 

 

Mária T. Rendeletei ( 1740-80 )

 

-Pragmatica Sanctio értelmében lett ő uralkodó. ( PS: 1713.III.Károly osztrák császár kiterjesztette a női ágra is a trónöröklési jogot. )

 

3 fontosabb rendelete volt:

 

 

1.: 1754: Vámrendelet. Kettős vámhatár az osztrák ipar védelmében

2.: 1767: Úrbéri rendelet: Szabályozza a jobbágy szolgáltatások rendjét,mértékét.Robot heti 1 igás vagy 2 kézi munka 1 nap.Megmaradt a 9-ed és a földbér

3.: 1777: Ratio Education: Oktatási rendelet.Minden 6-12 éves korú gyermeknek kötelező járni elemi és középiskolába.

 

 

II.József ( 1780-90 )

 

 

- Modern uralkodó volt,s abszolútan uralkodott.

- Egységes monarchia volt a célja ( Gesant monarnchie )

- Kalapos királynak csúfolták,mert nem koronázta meg magát,mert nem akarta,hogy a St. korona akadályozza tevékenységeiben

- Az uralkodó az állam 1. számú szolgálja,aki egyedül Istennek felelős.

 

 

Egyház rendeletei

 

 

- Akadályozza a St. szék( egyházi bíróság ) és Bécs kapcsolatát

- Átírja a püspöki esküt az állam iránti hűség miatt

- Az egyházmegyék határait a vármegye határokhoz igazítja

 

Türelmi rendelet ( 1781.okt.25 )

 

- Szabad vallás gyakorlat,kivéve a zsidókat

- Minden 10 családos falu rendelkezhet templommal,s iskolával

- Zsidóknak felsőfokú tanulás jogát adott,s iperűzés jogát

- Lakomás szertartásokat betiltja

- 1782.: Vita conenplativa : Szemlélődő életmódú szerzeteskoolotorokat felszámolja

- Királyi tetszés jog: Pápai bullák elbírálása

- Egyházaknak tilos adományozni

- Papi nevelést,s papiképzést államilag ellenörzött

 

 

Közigazgatási intézkedések

 

- Eltörli a főispán rangot,s az alispánokat az uralkodó nevezi ki

- Államtanács háttérbe szorul

- Történelmi territórium: Nemesek is vásárolhatnak kiárusított földeket,s 13 kerületre osztja az országot

- 1786:Királyi Pátens: Belföldi keresztények szerezhetnek földeket

- Megkísérli a földadó bevezetését.1789-ben rendeletbe adja,1 évig elhalasztják,de időközben meghal

 

 

Jobbágy rendelet

 

A csehországi viszonyokból indul ki,de MO-n nem hoz nagy változást

- Megszünteti a házassági illeték,s a jobbágygyermekek cselédkényszerét

 

Szabadságjogokat ad:

 

- Szabadon rendelkezhetnek ingóságaikkal,s szabadon vállalhaatnak munkát,iskolalátogatást,s mesterséget is

- Telki adományból tilos elvennie a földesúrnak

- Szabadon költözközhetnek is

 

 

Megtiltja a botütést,s az úriszék pénzbüntetés kibocsátását

 

 

Gazdasági intézkedései

 

 

- Merkantilista politikát támogatja

- Anyja vámrendelét kiegészíti ( marad a 2ős vámhatár )

- Ipartámogatás közvetett módszerekkel valósul meg ( Türelmi rendelet:zsidóság iparűzési joga; Felszámolja a városi céhek kiváltságait )

- Monopóliumokat felszámolja

 

Megszorítások

 

- Visszavonja Mária T. által a nemeseknek nyújtott kölcsönt

- Elveszi az elővásárlási jogát

- Betiltja a kocsma,malom,mészárszéktartási jogát

 

 

Igazságszolgáltatási intézkedései

 

 

- Törvény előtti egyenlőség

- Úriszéket nem szünteti meg,de korlátozza jogkörét

- Elválasztja a várrmegyeibíróságot a közigazgatástól

- Peres ügyekben a vármegyei bírósághoz kell fordulni

- Perek csak 3 fórumon mehet keresztül : Királyi,területi és a 7tábla

- 1787: Új büntetőtörvénykönyv: Nemesek követhetik el a legsúlyosabb bűnöket ( párbajban gyilkosság ; hazaárulás ) ; Megszünteti a halálbüntetést,s helyette életfogytiglanik tartó közmunka

 

Kultúrális intézkedései:

 

- Ratio Education megmarad

- Cenzúrát kiveszi az egyház kezéből

- Bécsben megnyitja a Császári Galériát

- Nyelvrendelet: Egységes oktatás;germanizálás.Minden elemi és középiskolában kötelezően tanulják a német nyelvet

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.