Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Géza és István,A Magyarállamalapítás

2010.01.23

A magyar államalapítás ( Géza és István )

 

 

 

Előzmény

 

 

A X. századra megváltoztak a kül és belpolitika MO-on.

 

 

Külpolitika:

 

 

- A magyar kalandozó hadjáratok ellen a nyugati államok kifejlesztették a nehézlovagságot,amivel már vereséget tudtak mérni a magyarokra.( 933 : Mershell ; 955 : Augsburg ).

 

- Megjelent 2 nagy birodalom mellettünk : Északon:Német-Római Császárság és Délen a Bizánci bir.

 

 

Belpolitika:

 

 

- Nem volt erős központi hatalom,ezért sok nemzetségfő külön,önálló politizálásba kezdett.--> széthullás fenyegetett

 

Ebben a helyzetben lett fejdelem Árpád dédunokája,Géza..3 Problémát kellett megoldania:

 

 

1. Békét kötni a szomszédokkal:

 

- Küldöttséget küld I.Ottónak és megszüntette a Kalandozó hadjáratokat ( Német-Római császár )

- Gyermekeit politikai alapon házasította.

- Hittérítőket kért és területeket adományoz I.Ottónak

 

 

2. Csatlakozni valamelyik Európai keresztény egyházhoz:

 

- Római katolikus vagy bizánci volt a  2 alternatíva

- Géza a rómaiként keresztelkedet meg,de hódolt a pogány hagyományoknak továbbra is.

- Mivel felesége,Gizella bizánci ortodox vallású volt,így azt is támogatta

- Fiát,Vajkot is hasonlóképpen keresztelte meg ,mint magát,de görög nevet kapott: Stefanos

 

3. Erős központi hatalom kiépítése

 

- Úgy oldotta meg,hogy Esztergomot és Fehérvárat tette fejedelmi központtá.

- Erdélyt úgy kapta meg,hogy hozományt kért az erdélyi Gyulától ( felesége Gyula lánya volt )

- Dunántúl fontosabb helyeit katonailag ellenőrzés alatt tartotta

 

 

Megpróbálta,hogy csak neki legyen testőrsége.

Úgy kellett meghalnia,hogy nem volt biztos abban,hogy fia kapja meg biztosan a trónt

 

 

István

 

997-1000: Fejedelem

1000-  : király

 

 

Trónmegszerzése

 

- Egyesítenie kellett 2 hagyományt.  Seniorátus: nomád öröklési rend: idősség szerint <-->  Németektől átvett Primogenitúra: szülöttség szerint volt

- Német segítséggel legyőzte a Somogy megyei Koppányt ( aki az Árpád-ház legidősebb tagja volt ) és szintén német segítséggel Erdélyi Gyulát és a délvidéken tartózkodó Ajtanyt

- 1008-ra már teljes hatalma volt.

 

 

Egyház szervezés

 

- Astrik püspök segítségével szervezte meg.

- Astrik tartotta a kapcsolatot az akkori pápa,II.Szilveszter és István közt

- Koronázási jelvényeket,koronázási engedélyt és az aposotli hatalmat hozott Rómából

 

Apostoli hatalom: Jézus tanítványai.Péter és Pál.Egész népeket térítettek meg,s Rómát is ők térítették meg.Egyházszervezés joguk volt.

 

Királyi jelvények: Mai tudomásunk szerint nem ugyanaz a St. korona és az Astrik-féle korona.Astrik jelenlétében hozta létre a pápa az esztergomi érsekséget,s pár évig Astrik maga is viselte ezt a címet.

 

 

Magyar egyházszervezet egységei,elemei

 

 

10 Falu gyülekezete élén a papp ( plbános ) állt.

1 vármegye egyházszervezete élén az esperesség

Több esperesség vezetője a püspök

Püspökök vezetője az érsek ( 2 volt Mo-n.esztergomi és kalocsai.esztergomi kapta meg a prímázási jogot. )

 

Káptalanok: püspökök mellett működő tanácsadó testületek

 

 

Törvényekkel támogatta az keresztény hitéletet:

 

- Bevezetti az egyházi adót ( tized ) és kötelezővé tette a ,hogy vasárnap templomba járjanak

 

 

Államszervezés

 

 

- Német mintára tette

- Közgazdasági egységeket szervezett,vagyis vármegyéket.

 

Királyi birtokok --> Földek 2/3-a.Az egyháznak a király ad birtokokat.

Magánbirtokok a földek 1/3-a.

Vár/Földvár élén az ispán/corres. Feladata: ítélkezés,adószedés,hadügy

A nádor: ispánok országos vezetője

 

Ebben az időszakban volt jelen a várnépek és a várjobbágyok.

 

Várnépek: Vár feladatait látták és és a vár körüli földeket művelték.

 

Várjobbágyok: Királynak katonáskodó szabad emberek,akik a király szolgálataiba adták magukat.

 

István az 1. honalapítónk,s sikerességét az bizonyítja,hogy több évszázadik működött az általa létrehozott rendszer.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.